Communicatieve Vaardigheden & Projectmanagement Vaardigheden Simulator Training

Voor veel functies is het van essentieel belang dat medewerkers over goede communicatieve, leiderschaps- en samenwerkingsvaardigheden beschikken. Er is daarom in vrijwel alle sectoren behoefte aan goede methoden en technieken voor het trainen van deze vaardigheden. Zouden we daarbij gebruik kunnen maken van simulatoren? Tot nu toe worden simulatoren vooral gebruikt voor het oefenen van technische vaardigheden, maar zijn ze ook geschikt voor het trainen en beoordelen van niet-technische vaardigheden?

In deze workshop presenteren we de tussentijdse resultaten van twee deelprojecten van het project Simulation, Game-Based & Blended Skills Training:

1.Communicatiestijlen SIM-training

2.Projectmanagement SIM-training

Communicatiestijlen SIM-training

In het deelproject “Communicatiestijlen SIM-training” doen we onderzoek naar de effectiviteit van de ETU-Communicatiestijlen-simulator.

De ETU-communicatiestijlen-simulator is een zogenaamde adaptive video roleplaying simulator. De deelnemer leidt vergaderingen en voert bi-laterale gesprekken met zijn of haar teamleden en heeft daarbij steeds de keuze tussen verschillende gedragsopties. Afhankelijk van de gedragsopties die de deelnemer kiest verlopen de vergaderingen en overleggen meer of minder effectief.

De simulator is ontwikkeld door GITP en wordt gebruikt bij trainingen voor professionals bij bedrijven en instellingen.

Projectmanagement SIM-training

In het deelproject “Projectmanagement SIM-training” werken we aan het ontwikkelen van een simulator voor het oefenen van projectmanagementvaardigheden.

Het prototype dat we hebben ontwikkeld is een zogenaamde Zero-fidelity simulator: een simulator die werkt met interacties via email en sociale media, waarbij een minimum aan visualisaties wordt gebruikt. De deelnemer leidt een project waarbij nieuwe technologie in een zorginstelling moet worden geïmplementeerd. De deelnemer moet daarbij steeds reageren op gebeurtenissen die binnen het project plaatsvinden.

De simulator wordt ontwikkeld door medewerkers van het Instituut Zorg & Welzijn en het Instituut Techniek. De simulator is bedoeld voor gebruik bij de Master Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn, maar biedt ook mogelijkheden voor gebruik bij andere opleidingen en trainingen.

In deze workshop geven we een demonstratie van de werking van de simulatoren en presenteren we de voorlopige resultaten van ons onderzoek.

Workshopleiders:


Communicatiestijlen Simulator:

  • Anne Zagt (Instituut Ecomomie & Management, Lectoraal Persoonlijk Leiderschap)
  • Djoerd Hiemstra (Techniek, Lectoraal Serious Gaming, lectoraat Persoonlijk Leiderschap)

Projectmanagement Simulator:

  • Gijs Terlouw (Instituut Zorg & Welzijn)
  • Job van t Veer (Instituut Zorg & Welzijn

Het project Simulation, Game-Based & Blended Skills Training is een NHL-breed innovatieproject, waarin de lectoraten Serious-Gaming, Persoonlijk Leiderschap, iHuman en Maritieme Innovatieve Technieken, 10 bachelor- en master-opleidingen van de NHL en verschillende bedrijven en instellingen samenwerken aan het ontwikkelen, testen en implementeren van nieuwe toepassingen op het gebied van simulatortraining en -assessment.

Kijk voor meer informatie op
https://sites.google.com/a/nhl.nl/simulatie/

Door : Anne Zagt en Djoerd Hiemstra

Stuur een e-mail:


* verplicht veld