De centrale rol van Taalgebruik in Samenwerkingssituaties voor het construeren van nieuwe Kennis

In deze interactieve workshop zullen we aan de slag gaan met videodata en bijbehorende transcripten van gesprekken tussen basisschoolleerlingen. We zullen eerst kort laten zien hoe kinderen o.a. door samen te redeneren, tot nieuwe kennis en/of tot inzichten komen. Vervolgens zullen we met elkaar een paar interactie-fragmenten stapsgewijs analyseren (op basis van de CARP-methodiek), door het taalgebruik in de beurten van de kinderen te vergelijke met mogelijke alternatieve reacties.

Door : Jan Berenst, Anke Herder, Frans Hiddink,  Maaike Pulles, Albert Walsweer in samenwerking met een schoolleider en een leerkracht.

Stuur een e-mail:


* verplicht veld