Dieren begrijpen, mensen verrijken (geannuleerd)

Mensen houden dieren om zeer uiteenlopende redenen. Sommige dieren knuffelen we, andere eten we of verdelgen we. Dieren kunnen niet praten, maar hun gedrag spreekt boekdelen. Het lezen van deze boekdelen vraagt echter kennis van de biologie van de soort. Antropomorfisme en hineininterpretieren, hoe goed bedoeld ook, leiden niet zelden tot misverstanden waar de dieren in kwestie niet bij zijn gebaat.

In deze workshop leert u intuïties, kennis en overtuigingen over het gebruik van dieren aan de hand van enkele casussen met elkaar te verbinden.  Voor een ieder die in bedrijfsmatige zin te maken heeft met dieren zijn deze competenties van groot belang . Niet alleen om een goed gesprek te kunnen voeren, maar ook voor het ontwerpen van producten en dierhouderijbenodigdheden die bedrijfseconomisch én maatschappelijk duurzaam zijn.

Door: Dr. H. (Hans) Hopster, Sr. Onderzoeker en lector Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn

Stuur een e-mail:


* verplicht veld