Doe mij maar wat windenergie!

Lectoraat Windenergie van NHL Hogeschool en VCBW Noordenwind werken samen in de ontwikkeling van een Rekentool om de effecten in een windpark door te rekenen.

Voor de verduurzaming van de energievoorziening gaan we uit van een mix van verschillende bronnen. Windenergie is een veelbelovende optie, maar roept ook veel negatieve reacties op.

Als we de klimaatdoelstellingen van Parijs (< 2,0 K temperatuurverhoging in 2050) willen halen kunnen we niet om Windenergie heen. Dan hebben we aan de ene kant veel meer professionals nodig die in deze sector een carrière ambiëren, en aan de andere kant een groter draagvlak bij burgers.

Het lectoraat Windenergie zet voor onderwijs en onderzoek in op miniwindturbines en heeft kennis hoe met technologische vernieuwingen sociale acceptatie kan worden vergroot;  Noordenwind wil het met een AFM-vergunning   mogelijk maken voor burgers om mee te profiteren van windturbines in hun min of meer directe omgeving.

Door : Gerard Schepers (lector Windenergie NHL Hogeschool) en Marcus Stevens (directeur Noordenwind Beheerder bv)

Klik hier voor de inhoud van de presentatie in PDF.

Klik hier voor de inhoud van het andere gedeelte van de presentatie in PDF.

Stuur een e-mail:


* verplicht veld